De Duitse Bondsregering is verleden week met grote tegenzin akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat het afluisteren verbiedt van woningen van ‘Berufsgeheimnisträger’, zoals advocaten, journalisten, geestelijken en artsen. Advocaten mogen alleen nog afgeluisterd worden als de verdenking bestaat dat ze zelf – buiten hun functie om – betrokken zijn bij een strafrechtelijk vergrijp.

Download artikel als PDF

Advertentie