Mag het verlof tot het leggen van een conservatoir beslag meerdere malen gebruikt worden of juist niet? Marc Janssen pleit voor de mogelijkheid van herhaald gebruik. Omdat literatuur en jurisprudentie niet eensluidend zijn adviseert hij om uitdrukkelijk te verzoeken of het verlof gedurende een bepaalde periode meermalen mag worden gebruikt.

Download artikel als PDF

Advertentie