Voor bepaalde vormen van conservatoir beslag moet worden gesteld dat er sprake is van gegronde vrees voor verduistering. Maar rechters nemen ter motivering hiervan vaak met een standaardformulering genoegen. Wat is de ratio van het vereiste en betekent het in de praktijk nog iets? Volgens A.P. van Oosten biedt het beslagrecht voldoende waarborgen tegen lichtvaardig beslag en kan het aanvullend vereiste van de verduisteringsvrees het best worden afgeschaft.

Download artikel als PDF

Advertentie