De Wet toezicht trustkantoren (Wtt), die 1 maart jl. in werking trad, legt het optreden van een advocaat als bestuurder van een stichting administratiekantoor aan banden. Om de integriteit van de financiële dienstverlening te bevorderen worden de trustkantoren onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) geplaatst.

Download artikel als PDF

Advertentie