‘We denken niet dat de vrijeberoepsbeoefenaars – waaronder de advocatuur – de meldplicht op grond van de MOT en Wid massaal en bewust negeren. Wél vinden wij dat het bewustzijn onder de vrijeberoepsbeoefenaars kan en moet groeien,’ aldus Klaas Werkhorst, waarnemend hoofd van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

Download artikel als PDF

Advertentie