In het vorige nummer publiceerden we enkele artikelen over de gefinancierde rechtshulp (Advocatenblad 2004-3, p. 177-180). Die waren voor redactielid Georg van Daal aanleiding om in datzelfde nummer op persoonlijke titel een scherp stukje te schrijven tegen de opvatting dat de kwaliteitstoets, die sinds afgelopen januari verplicht is voor toevoegingsadvocaten, ook voor commerciële advocaten zou moeten gelden (‘Het auditgezwel’, Advocatenblad 2004-3, p. 177-180). Dat stukje bleek sommigen uit het hart gegrepen, en anderen tot scherp protest te prikkelen. In onderstaande bijdragen komen alle opvattingen aan bod.

Download artikel als PDF

Advertentie