Nu minister Donner van Justitie binnenkort met een notitie komt over de positie van de balie in de rechtsstaat, vragen wij alvast enkele critici wat hun belangrijkste kritiekpunten zijn. Aleid Wolfsen is binnen de Tweede-Kamerfractie van de PvdA de justitie-specialist. De motie die Donner opriep tot nader onderzoek naar de advocatuur stelde hij op samen met partijgenoot Klaas de Vries. ‘Dat nodeloos opblazen van zaken, ja, dat zit – dunkt ons – veel mensen dwars.’

Download artikel als PDF

Advertentie