Omdat de meest waardevolle kennis in de hoofden van de advocaten zit, is het kantoor er bij gebaat dat die combinatie van vakinhoudelijke inzicht, ervaring en kunde met kantoorgenoten wordt gedeeld. Alleen dan wordt de essentiële kennis zo goed mogelijk benut. Op vele kantoren heerst echter bepaald geen cultuur waarin dat delen wordt aangemoedigd. Nijhuis & Wibbelink doen verslag van hun ervaringen en schetsen de voorwaarden voor verbetering.

Download artikel als PDF

Advertentie