De Orde verwelkomt een debat over de rol en positie van de advocatuur in rechtsstaat en rechtsorde, zolang het niet alleen gaat over ‘incidenten of individuele uitlatingen’. Dat heeft algemeen deken J. Brouwer de voorzitters en leden van de Vaste Commissies voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Justitie in een brief laten weten. Aanleiding voor de brief zijn uitlatingen van Tweede- Kamerlid De Vries en minister Donner van Justitie tijdens een commissievergadering over het WRR-rapport ‘De toekomst van de rechtsstaat’.

Download artikel als PDF

Advertentie