Arthur Docters van Leeuwen begint als kwartiermaker met de uitwerking van zijn advies over het toezicht op de advocatuur. Niels Hupkes, senior beleidsadviseur bij de Orde, ondersteunt hem hierbij: ‘Momenteel zijn we bezig het toezichtsysteem op te zetten, waarbij vragen komen kijken als: met welke partijen moeten we rekening houden? En welke normen hanteren we?’ Dat justitie de plannen van de Orde over het toezicht niet ver genoeg vindt gaan, doet geen afbreuk aan de voortvarendheid waarmee het toezichtsysteem wordt opgezet. ‘De Orde neemt het toezicht serieus en we zijn stappen aan het zetten. Maar geef ons de tijd om het uit te werken,’ benadrukt Hupkes. Staatssecretaris Fred Teeven is bezig met een nota en verwacht wordt dat deze binnenkort in consultatie gaat.

Download artikel als PDF

Advertentie