Maximering van het aantal toevoegingen per cliënt per jaar, een lagere vergoeding bij een kennelijk niet-ontvankelijke zaak, een eigen bijdrage in bewerkelijke zaken, een beter systeem voor inning en restitutie van toevoegingen. Deze en andere voorstellen deden de Orde en de Raad voor Rechtsbijstand begin juni om de taakstelling van 50 miljoen op de gefinancierde rechtshulp niet zozeer pijnloos, als wel ‘evenwichtiger’ te laten verlopen, en de toegang tot de advocaat te waarborgen. Ook menen ze hiermee het draagvlak voor bezuinigingen binnen de advocatuur te vergroten. De financiële onderbouwing van de voorstellen stoelt deels op ramingen van het ministerie van Veiligheid en Justitie zelf, deels op gegevens van de Orde en de Raad. De brief is een reactie op het besluit om de vergoedingen met ingang van 2012 met vijf procent te verlagen.
De SP is zeer te spreken over de voorstellen van Raad en Orde, en ook coalitiepartner Ard van der Steur (VVD) meent dat staatssecretaris Teeven er serieus naar moet kijken: ‘Onder voorwaarde dat deze bezuinigingsvoorstellen ook 50 miljoen opleveren, want ik heb mij aan het regeerakkoord gecommitteerd. Maar als de markt met alternatieve voorstellen komt, juichen wij dat alleen maar toe.’

Download artikel als PDF

Advertentie