Een Amerikaanse rechter in Philadelphia heeft, zo meldde The New York Times onlangs, een advocaat bestraft voor zijn vele spelfouten en zijn abominabele taalgebruik in stukken die aan de rechtbank waren gericht. De rechter, Jacob P. Hart, vatte een en ander op als blijk van minachting jegens het hof en halveerde de vergoeding voor de uren die de advocaat, Brian M. Puricelli, aan zijn papierwerk had besteed van driehonderd dollar naar honderdvijftig dollar per uur – waardoor Puricelli in totaal 31.500 dollar misliep.

Download artikel als PDF

Advertentie