Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kreunt onder de 40.000 klachten die jaarlijks binnenkomen. In mei moet het Comité van Ministers het eens worden over voorstellen om de werklast te beperken. Om het individueel klachtrecht voor 800 miljoen burgers te behouden, moeten kennelijk niet-ontvankelijke klachten en ‘kloon-zaken’ anders worden afgedaan. Over de manier waarop verschillen de meningen nog.

Download artikel als PDF

Advertentie