In Advocatenblad 2004-3 publiceerden we een toelichting op het Statuut voor de raadsman in strafzaken, dat onlangs werd opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten (NVSA, zie voor de tekst: www.nvsa.nl). Daartoe uitgenodigd geven R.A. Fibbe en G. Spong nu hun kritische reactie op het Statuut, en de toelichting door Franken en Spronken. Fibbe wil één deel van het statuut laten vallen, en van een ander betwijfelt hij de toegevoegde waarde. Spong is ‘als advocaat allergisch voor regels die een beperking van mijn vrijheid inhouden’, en ook de regels van het Statuut kunnen zijn goedkeuring niet wegdragen. H. van Dijk gaat ten slotte op verzoek van de NVSA – die de teksten van de auteurs kreeg toegestuurd – nog kort op de inhoudelijke kritiek van Spong. De redactie plaatst de bijdrage in ditzelfde nummer omdat ze niet past in het volgende nummer, dat een themanummer is.

Download artikel als PDF

Advertentie