Sinds 1 januari 2002 geeft Burgerlijke Rechtsvordering de comparitie van partijen (na antwoord) een centrale rol. Toch is er geen landelijk comparitiebeleid en wordt het verhandelde ter comparitie maar gebrekkig vastgelegd. Omdat de comparitie vaak het sluitstuk vormt van het debat, doet advocaat Böhmer, na een beschrijving van de huidige praktijk, een voorstel voor enkele uniforme regels.

Download artikel als PDF

Advertentie