Wat zijn de grenzen van de vrijheid van meningsuiting van de advocaat? De Nederlandse tuchtrechter trekt die te nauw, besliste afgelopen najaar het EHRM in de zaak-Steur. Als een advocaat ter zitting een beschuldiging uit, hoeft die niet bij voorbaat te worden onderbouwd door objectieve feiten of omstandigheden; de tuchtrechter dient inzake de vrijheid van verdediging marginaal te toetsen, en de bewijslast voor de juistheid van een bewering mag niet volledig op de advocaat worden gelegd.

Download artikel als PDF

Advertentie