Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) moet de foutenoverzichten, de rapporten van de Raad voor Accreditatie en andere stukken over kwaliteitsonderzoeken afgeven aan De Telegraaf. Dat heeft de meervoudige kamer van de Rechtbank Rotterdam onlangs besloten. Het gaat om documenten die licht werpen op de kwaliteit van de DNA-onderzoeken sinds januari 1997. De Telegraaf heeft hierover veel meer documenten opgevraagd. Maar het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de verstrekking daarvan geweigerd. De rechtbank vindt dat de minister ten onrechte weigert de foutenoverzichten, de rapporten van de Raad voor Accreditatie en andere stukken over kwaliteitsonderzoeken te verstrekken. De Telegraaf heeft die gegevens opgevraagd in een vorm die niet te herleiden is tot personen. De verstrekking van de gegevens belet medewerkers dus niet hun fouten te melden, zoals de minister beweert. Dat openbaarmaking van deze gegevens de concurrentiepositie van het NFI schaadt, gelooft de rechtbank ook niet, omdat het NFI 95 procent van de markt in handen heeft. Het instituut hoeft andere opgevraagde informatie niet te verstrekken, omdat die niet in kant-en-klare vorm voorhanden is.

Download artikel als PDF

Advertentie