Tot op heden verzendt de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten na drie jaar een kennisgeving van schrapping aan de griffie van de rechtbank betreffende advocaat- stagiaires die het bewijs als bedoeld in art. 9c Advocatenwet (certificaat Beroepsopleiding) niet hebben gehaald. De brief wordt ge – stuurd naar de rechtbank van het arrondissement waarin het kantoor van de advocaat-stagiaire gevestigd is. De schrapping wordt teruggedraaid als het certificaat Beroepsopleiding wordt overgelegd vóór de daadwerkelijke schrapping heeft plaatsgevonden.

Download artikel als PDF

Advertentie