De jaargangen van De stand van de advocatuur – dit jaar alweer de negende editie – worden zeker interessant als je ze naast elkaar legt. In weerwil van veel beleden waarheden als internationalisering, schaalvergroting en globalisering, neemt het aantal grote kantoren (10 tot 60 en meer dan 60 advocaten) behoorlijk af.

Download artikel als PDF

Advertentie