Onder de titel ‘Massaclaims!? Nachtmerrie of noodzaak’ stond het jaarlijkse NautaDutilh seminar op 1 november jl. in het teken van de nieuwe wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM).2 Piet Holthuis, D-G Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand van het ministerie van Justitie schetste nog eens de voordelen van deze wet voor zowel veroorzakers als benadeelden. Volgens hem is het belangrijkste verschil met de zogeheten class action-zaken in de Verenigde Staten dat niet nog eens alle individuele gevallen aan een juridische procedure worden onderworpen.

Download artikel als PDF

Advertentie