Maarten de Haas wordt per 1 juli de nieuwe voorzitter van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Hij neemt het stokje over van Els Swaab, zij vervulde deze functie vanaf 2004.
‘Er liggen flinke taken op stapel,’ vertelt De Haas. ‘We zijn bezig om het kwaliteitsstelsel aan te passen. Nu zijn er zowel geregistreerde alsmede gecertificeerde mediators en dat willen we naar één type terugbrengen waarvoor dezelfde eisen gelden.’ Beiden hebben een vakopleiding genoten en onderhouden hun vakbekwaamheid, maar de gecertificeerde mediators hebben nog een aparte vaardigheidstoets ondergaan, zegt De Haas. ‘Binnenkort komt er voor geregistreerde mediators een overgangsregeling om binnen enkele jaren alsnog aan een vorm van praktijktoetsing te voldoen. Nieuwe mediators krijgen meteen het hele pakket. Dat schept duidelijkheid voor het beroep en duidelijkheid naar de markt toe.’
De bezuinigingen op mediation, waarbij het lage tarief van de stimuleringsregeling is verdwenen, vindt De Haas jammer. ‘De maatregel heeft geholpen mediation bekend te maken en ik had dit graag voortgezet. Aan de andere kant heeft mediation een stabiele plaats verworven in conflictoplossing. Enkele beroepsverenigingen, waaronder de Nederlandse Mediators, bieden nu de mogelijkheid van een lager kennismakingstarief.’

Download artikel als PDF

Advertentie