Nederlandse rechtspersonen en natuurlijke personen worden steeds vaker gedaagd in Amerikaanse procedures. Daarom is het van belang te weten welke methoden van bewijs- en feitenverzameling er bestaan. De mogelijkheden om in de Verenigde Staten stukken te verkrijgen van een Nederlandse gedaagde zijn vele malen ruimer dan in Nederland. Een schets van de mogelijkheden en de grenzen van de ‘pre-trial-discovery’-procedure en het Haags Bewijsverdrag.

Download artikel als PDF

Advertentie