In zijn Jaarrede hield Frans van Velsen, voorzitter van de Belangenvereniging van Ondernemende Advocaten (BOA), op 7 oktober jl. een hartstochtelijk pleidooi tegen preventieve controle op advocaten met een beroep op terreurbestrijding. Niets wijst op ernstige misstanden of schandalen in de balie. De controle leidt volgens Van Velsen tot een onaanvaardbare inperking van het beroepsgeheim, ook als de Orde die zelf uitvoert. Hoe anders is de houding van de notarissen!

Download artikel als PDF

Advertentie