De familiepraktijk was jarenlang het korfbal onder de juridische sporten. Een tak van sport zonder allure, maar niettemin veel complexer dan het populaire voetbal. Probeer de bal maar eens met zo’n malle zesjesworp in die hoge mand te krijgen.

Download artikel als PDF

Advertentie