De herinrichting van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand bevindt zich in de laatste fase van uitvoering. Nadat de politieke besluitvorming in het najaar van 2003 haar beslag had gekregen, hebben de Raden voor Rechtsbijstand op verzoek van de Minister van Justitie het voortouw genomen bij deze herinrichting.

Download artikel als PDF

Advertentie