Op 1 mei jongstleden werd de lente-conferentie van de European Criminal Bar Association (ECBA) in Parijs gehouden. De conferentie spitste zich toe op bespreking van (de eerste ervaringen met) het Europees arrestatiebevel en het toekomstige Europese bewijsverkrijgingsbevel (European Evidence Warrant).

Download artikel als PDF

Advertentie