Sinds 1 januari jl. heeft de nieuwe Wet op de jeugdzorg het jeugdrecht gereorganiseerd. Niet alleen is het recht op jeugdzorg wettelijk vastgelegd, er is voortaan één centrale toegang tot de jeugdzorg, en een nieuwe gezinscoach ondersteunt het gezin en zorgt ervoor dat de verschillende vormen van hulpverlening aan één gezin op elkaar worden afgestemd. Kinderrechter Ad van der Linden kent de praktijk van het jeugdrecht en analyseert op basis daarvan de nieuwe wet, in samenhang met twee andere jeugdrechtelijke wetten. Hij is licht sceptisch: ‘Wettelijke druk is onvoldoende om professionals van verschillende disciplines te doen samenwerken in een Bureau jeugdzorg.

Download artikel als PDF

Advertentie