Op 29 maart jongstleden is het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (planschadevergoedingsovereenkomsten) aan de Tweede Kamer aangeboden.1 Het wetsvoorstel is het voorlopige eindpunt in een discussie, die de geesten in ‘gemeenteland’ de laatste jaren nogal bezig heeft gehouden. Waar gaat het om?

Download artikel als PDF

Advertentie