Het kabinet heeft besloten om het stelsel van de door haar gefinancierde rechtshulp te herzien. De kosten van de rechtshulp stijgen en er is een open-eindefinanciering. Dus – zo vindt men – moet er bezuinigd worden. ‘Bezuinigen’ is een eufemisme. Als je op een bedrag van 400 miljoen op jaarbasis 50 miljoen wilt korten heb je de intentie om het stelsel te herzien. Wat is er mis met die ambitie? Met gemeenschapsgeld moet je zuinig omgaan en we moeten de burgers niet te gemakkelijk op kosten van de gemeenschap naar de rechter laten gaan. De burger moet zijn eigen boontjes doppen. Het inschakelen van de rechter is voor een geëmancipeerde burger een ultiem middel en dat hoort het ook te zijn voor een advocaat.

Download artikel als PDF

Advertentie