Worden klanten van rechtbijstandverzekeraars net zo goed geholpen als rechtzoekenden die zelf een advocaat benaderen? Die vraag staat centraal in het onderzoek Kwaliteit van de dienstverlening door advocaten en rechtsbijstandverzekeraars dat de komende maanden bij zes rechtbanken wordt uitgevoerd door het WODC. Het onderzoek spitst zich toe op het beoordelen van het werk van advocaten in verhouding tot de contractuele relatie met hun cliënt. Rechters van de de deelnemende rechtbanken worden gevraagd om gedurende één maand van alle comparities over handelszaken met een geldelijk belang van 5.000 tot 25.000 euro een rapportcijfer te geven voor het optreden van de advocaten. Op een beoordelingsformulier kan de rechter die de comparitie voorzit, cijfers geven van 1 tot en met 10 voor bijvoorbeeld dossierkennis, de mate waarin de advocaat zich onthoudt van overbodige uitweidingen, de consistentie van zijn betoog en zijn houding. Daarnaast sturen de rechtbanken de cliënten van de beoordeelde advocaten een vragenlijst en verschaffen ze de onderzoekers toegang tot de dossiers waarvan de schriftelijke stukken worden beoordeeld.

Download artikel als PDF

Advertentie