Uit de brief van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) aan de Nederlandse Orde van Advocaten van 21 juli 2005, die ik onlangs tot mijn beschikking kreeg, blijkt dat de Nederlandse Orde van Advocaten ontheffing van de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft aangevraagd, teneinde
van de Nederlandse advocaten persoonsdossiers te kunnen aanleggen omtrent hun tuchtrechtelijke staat van dienst.

Download artikel als PDF

Advertentie