De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie bereidt een verordening op de kwaliteit voor. Daarin wordt kwaliteitszorg voor notarissen verplicht gesteld. Eén keer in de drie jaar zullen zij in een onderzoek door colleganotarissen moeten aantonen dat zij voldoen aan de kwaliteitsnormen van de KNB.

Download artikel als PDF

Advertentie