Binnenkort verwijzen alle rechtbanken zaken door naar mediators. Daarom is het belangrijk te weten wat de juridische randvoorwaarden zijn van mediation. Niet alleen de mediator zelf – lang niet altijd een jurist – ook de partijen moeten weten wat ze kunnen verwachten. Een kernvraag betreft de vertrouwelijkheid: is die juridisch gewaarborgd? De praktijk wacht al jaren op het antwoord. Onlangs sprak de Rechtbank Almelo zich uit over het verschoningsrecht; er is geen hoger beroep ingesteld. Maakt één zwaluw zomer?

Download artikel als PDF

Advertentie