De Algemene Raad (AR) berust in de gevolgen van de Akzo-uitspraak voor advocaten in dienstbetrekking. Dat kwam eind juni tijdens het College van Afgevaardigden aan de orde. Tot nu toe heeft de uitspraak gevolgen op een beperkt rechtsgebied, namelijk Europese mededingingszaken. Aanpassing van regelgeving gaat niet lukken en de tweede optie – de advocaat in dienstbetrekking opheffen – is te ingrijpend voor deze groep, aldus de AR. Mocht de Akzo-uitspraak toch grotere gevolgen krijgen dan de AR nu voorziet, dan wordt de zaak opnieuw bezien.

Download artikel als PDF

Advertentie