De Syrische Orde van Advocaten moet zichzelf dringend hervormen, wil zij haar huidige status in de internationale juridische gemeenschap behouden.

Dat schrijft het Mensenrechteninstituut van de International Bar Association (IBAHRI) in het rapport Mensenrechtenadvocaten en -verdedigers in Syrië. Een keerpunt voor de Rule of Law’, dat vorige week uitkwam. Het rapport is gebaseerd op de bevindingen van een factfinding mission van 19-26 maart, de week dat de opstand in Syrië uitbrak. Aanleiding voor de missie was de oproep van de Amsterdamse deken Germ Kemper aan de IBA, vorige zomer, om de rol van de Syrische Orde bij de vervolging van mensenrechtenadvocaat Muhannad Al-Hassani niet ongestraft te laten. Al-Hassani werd in november 2010 van het tableau geschrapt, nadat hij tot drie jaar gevangenisstraf was veroordeeld voor het ‘in diskrediet brengen’ van de Syrische staat.
De IBA is bijzonder kritisch over de bemoeienis van de regerende Baath Partij met de Syrische Orde van Advocaten. De Syrische Orde was in het verleden juist voorvechter van mensenrechten maar ‘streeft de laatste jaren andere doelen’ na, schrijven de onderzoekers. Zo worden alleen partijleden in bestuursfuncties gekozen. Op die schreden dient de Syrische Orde terug te keren door de onafhankelijke positie van de advocatuur te benadrukken en recente mensenrechtenschendingen door de overheid te veroordelen. Ook moet de Orde onderzoeken of de amnestieregeling van vorige maand geldt voor alle nu gedetineerde advocaten, en ervoor zorgen dat mensenrechtenadvocaten ongehinderd hun werk kunnen doen. In algemene zin moet zij zich inzetten voor juridische hervorming, en machtsmisbruik door de overheid bestrijden.
Het rapport verschijnt op een moment dat het overheidsgeweld tegen de opstandelingen, waaronder steeds meer advocaten, in hevigheid toeneemt. Vorige week werden sit-ins van advocaten in de gerechtsgebouwen van Damascus en Aleppo hard uiteengeslagen. Tientallen advocaten raakten gewond en ten minste vijf advocaten werden gearresteerd.
Op 2 juni werd Al-Hassani in het kader van een amnestie voor politieke gevangenen vrijgelaten. Maar de procedure om hem te schrappen loopt nog steeds. Deze week stuurde Advocaten voor Advocaten samen met Lawyers’ Rights Watch Canada, de Law Society of England en Wales, en Sollicitors International Human Rights Group een brief waarin ze de Syrische Orde oproept om de schrapping van Al-Hassani in hoger beroep ongedaan te maken.

De Syrische Orde was bij het ter perse gaan van dit nummer onbereikbaar voor commentaar.

•Meer informatie op www.ibanet.org en www.advocatenvooradvocaten.nl

Download artikel als PDF

Advertentie