Letselschade-expert Yme Drost, is door het OM aangespoord om tegen pedofielenverenging Martijn zo snel mogelijk zijn art. 12-Sv-verzoek te doen. Drost: ‘Het is onbegrijpelijk dat het OM het besloten deel van de website niet heeft onderzocht.’

De ouders van een driejarig meisje dat jaren seksueel werd misbruikt door de buurman die lid was van die vereniging, verzochten letselschade-expert Yme Drost een schadeclaim in te dienen. Het Openbaar Ministerie deed eerder al onderzoek om na te gaan of de vereniging vervolgd kon worden, maar concludeerde in juni dat dat niet kon voor de misdrijven van afzonderlijke leden. Drost bereidde een artikel-12-Sv-procedure voor en opmerkelijk genoeg vroeg het OM hem deze zaak met spoed aanhangig te maken.

Spoed
‘Ik werd gebeld met de vraag of het klopte dat ik die procedure startte,’ zegt Drost. ‘Toen ik dat bevestigde, werd mij verzocht of ik dat die week nog wilde doen zodat ze de procedure bij het Hof Leeuwarden in gang konden zetten. Volgens mij is het een juridisch novum dat het OM wil ingaan tegen hun eigen beslissing.’
Jobine van ’t Westeinde, persofficier van het arrondissementsparket Rotterdam, denkt daar anders over. ‘Ik zie dit novum niet. Wij blijven bij ons standpunt dat we Vereniging Martijn niet kunnen vervolgen en het is aan het hof om deze vraag te beantwoorden. Door de maatschappelijke onrust en de media-aandacht is het in ieders belang dat deze procedure zo spoedig mogelijk wordt gestart. Dat is ook de achterliggende gedachte geweest van het telefoontje van mijn collega naar de heer Drost.’
Hoewel Drost in de media regelmatig advocaat wordt genoemd, is hij dat niet. Desgevraagd ondervindt hij daar geen hinder van. ‘Ik kan, net als advocaten en anderen, een claim indienen en namens slachtoffers strafbare feiten aangeven. In die bevoegdheden zit geen verschil. Wanneer het OM overgaat tot vervolging is de rol van mij en mijn cliënt uitgespeeld. Overigens is het opvallend dat twintig procent van mijn werkzaamheden bestaat uit mensen die onverrichter zake van een advocaat terugkomen. Zo kwamen de ouders van het meisje die ik in deze zaak bijsta in aanmerking voor een toevoeging, maar werden ze naar eigen zeggen van het kastje naar de muur gestuurd. Ze voelen zich afgewimpeld door de advocatuur en kwamen naar mij toe.’

Besloten deel

Dat de vereniging niet vervolgd zou kunnen worden, vindt Drost onbegrijpelijk. ‘Wanneer Vereniging Martijn een lotgenotengroep was waarin pedofielen met elkaar spraken over hun geaardheid, dan kan ik daar niet aan tornen. Maar hier hebben we te maken met een vereniging die kinderpornografisch materiaal uitwisselt. En dat is strafbaar.’
De letselschade-expert heeft scherpe kritiek op het feit dat het OM het besloten deel van de website niet heeft meegenomen in zijn eerdere onderzoek. ‘Het OM is als enige belast met verregaande opsporingsbevoegdheden en heeft daar, terwijl het nodig was, niets mee gedaan. Leden van de vereniging bespreken welke seksuele handelingen ze bij een kind kunnen verrichten en hoe de sporen achteraf gewist kunnen worden. Dat kwam naar voren in het requisitoir van de officier van justitie, die putte uit verklaringen die de betreffende buurman bij de politie aflegde, maar ik heb het ook zelf gezien.’
Drost zegt een link te hebben ontvangen met schermafdrukken van het besloten deel van de site waar alleen leden contact met elkaar kunnen hebben. ‘Een “mol” heeft mij voorzien van die informatie. Ik heb de schermafdrukken met mijn beklagschriftuur naar het gerechtshof gezonden.’
Volgens OvJ Van ’t Westeinde zijn de gegevens op het besloten deel van de site ‘nieuwe feiten en omstandigheden’ waar ze niets over kan zeggen. ‘Ik weet niet wat er wel of niet op staat en heb het niet beoordeeld.’

De kans dat pedofielenvereniging Martijn wordt ontbonden en verboden acht Drost ‘redelijk. In juli vorig jaar is het Verdrag van Lanzarote in werking getreden. Hierin staat dat een land preventieve maatregelen moet nemen om kinderen te beschermen tegen uitbuiting en seksueel misbruik.’

Hedy Jak

Download artikel als PDF

Advertentie