Wie recent kranten opensloeg, kon er niet omheen: ‘China in 2030 grootste economie.’ ‘China motor wereldhandel.’ ‘Chinese overnames steeds normaler.’ Wat dat voor de advocatuur betekent, is onder meer te zien in Rotterdam waar Chinese ‘havenmeesters’ niet meer weg te denken zijn. Fijn voor de Nederlandse economie – zoals het Sociaal Cultureel Planbureau onlangs concludeerde – maar die ontwikkeling geeft ook te denken. Terwijl in China jonge, ambitieuze rechtenstudenten gestimuleerd worden naar Nederland te gaan om te leren van ons hoogontwikkeld rechtssysteem, ligt hier een wetsvoorstel om de griffierechten te verhogen, onder het adagium ‘de gebruiker betaalt’. Als dat voorstel wordt aangenomen, zullen rechtzoekenden wegens de extra kosten minder geneigd zijn het oordeel van de rechter te vragen, wat zijn weerslag zal hebben op het uitkristalliseren van het recht in de rechtszaal. En mocht daaruit voortvloeien dat ’s werelds nieuwe supermacht zijn talent voortaan liever elders laat opleiden, dan kan de besparing van 240 miljoen wel eens schril afsteken bij de gederfde inkomsten in de toekomst.

Download artikel als PDF

Advertentie