De 86 studenten van Hogeschool Inholland die een volgens de Onderwijsinspectie ‘onwaardig’ diploma haalden, dienen toch geen schadeclaim in. Eerder werd dit nog overwogen. De gedupeerden wordt nu een bijspijkerprogramma aangeboden waardoor hun diploma toch hbo-waardig is, zegt de pas aangetreden voorzitter Sebastiaan Hameleers van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). ‘We hebben juridische stappen overwogen, maar de schade is moeilijk in geld uit te drukken. Studenten zijn meer gebaat bij een goed diploma.’
Onderwijsadvocate Katinka Slump adviseert het ISO en stelt dat het indienen van een schadeclaim te lang duurt, te duur is en dat studenten er niet mee geholpen zijn. ‘Er is een onafhankelijke commissie ingesteld die op kosten van Inholland een mastercourse aanbiedt waarna studenten een certificaat ontvangen. Ook kunnen studenten die tijdens het solliciteren problemen ondervinden de commissie benaderen om hun diploma officieel te laten opwaarderen. Het is een uniek reparatietraject en het recht op goed onderwijs blijft zo toegankelijk voor deze groep.’ Volgens Slump zijn er situaties denkbaar waarin de commissie een financiële compensatie biedt. ‘Dat wordt per individu beoordeeld en dan moet je denken aan de tijd die moet worden vrijgemaakt om de mastercourse te volgen.’

Download artikel als PDF

Advertentie