‘Kom tot een nieuwe stagiaireopleiding van uitstekende kwaliteit, met inachtneming van de aanbevelingen van Kortmann.’ Hoe voert projectleider Nieuwe Stagiaire Opleiding Tim van der Rijken deze opdracht uit?

‘Open doelstellingen, uiteenlopen-de belangen en op de achtergrond een discussie over cohesie in de beroepsgroep. Dat vraagt om zorgvuldig procesmanagement en een aanpak langs verschillende lijnen. ’ Tim van der Rijken, van organisatieadviesbureau Berenschot, werkt sinds juni twee dagen in de week voor de Orde in Den Haag en presenteerde onlangs de routekaart Naar een Nieuwe Stagiaire Opleiding. Deze routekaart, die de lijnen uitzet van het advies van de Commissie-Kortmann, verdeelt het veranderproces in zes fasen en loopt tot en met de evaluatie in 2014; in de huidige strategiefase wordt het zogenaamde bestuurlijk en strategisch kader geschapen.
Voor Van der Rijken en zijn team betekende dat ‘de afgelopen tijden veel het land in. We hebben bijvoorbeeld gesproken met bijna alle juridische faculteiten. We kregen daar enthousiaste reacties te horen en weten nu nog beter wat de verschillende faculteiten doen en wat hun ambities zijn op het gebied van postacademisch onderwijs. Vooralsnog zijn alle faculteiten van harte bereid om mee te bouwen aan de nieuwe opleiding. Ook hebben we voorzitters gevonden voor de verschillende werkgroepen (straf-, bestuurs-, civiel recht en vaardigheden en ethiek, red.). Zij zijn  allemaal zowel hoogleraar als advocaat, dus we hebben echt een dream team te pakken. Samen met deze voorzitters gaan we nu de andere werkgroepleden selecteren. Daarbij letten we op een goede spreiding in faculteiten, kantoren en specialismen. Eind deze maand worden de werkgroepen gebrieft om tot de bepaling van de eindtermen en leerdoelstellingen te komen.’

Zoeken naar evenwicht
Ondanks de gedegen voorbereiding zal het uitvoeren van de routekaart niet zonder slag of stoot gaan, voorspelt Van der Rijken. ‘Omdat de opdracht zo breed is, raakt hij de hele organisatie. Dat brengt veel vragen maar ook onrust mee. Het is daarom belangrijk dat goed over de voortgang wordt gecommuniceerd. Speciaal daarom wordt het team versterkt met een communicatieadviseur. Op de vacature kwamen maar liefst 45 reacties en we zijn nu in gesprek met de twee beste kandidaten.’
Verder moet er hoognodig een aantal discussies gevoerd worden, aldus Van der Rijken, ‘zoals die over de vrijstellingen voor stagiaires van de Law Firm School en De Brauwerij. Omdat dit onderwerp zoveel kanten heeft – juridische, maar ook sociale, kwalitatieve en economische – ben ik nu bezig alle argumenten voor en tegen boven tafel te krijgen. Dan kan de discussie evenwichtig en zorgvuldig worden gevoerd.’
Daarnaast is het beantwoorden van de praktische vraag ‘wie verzorgt de opleidingen in de toekomst?’ ook geen sinecure. ‘Het rapport Kortmann zegt weinig over de kwaliteit van de organisatie van de huidige opleiding, behalve dat het beter moet. Maar om te weten hoe, moet eerst dat huidige niveau bepaald worden. Dan kunnen we pas gaan kijken hoe de opleiding in de toekomst georganiseerd moet worden en wie die het best kan verzorgen.’

‘Het onderwerp leeft’
Veranderingstrajecten als deze zijn lastig zonder input vanuit het veld, maar over aandacht heeft Van der Rijken niets te klagen. ‘We hebben onlangs twee rondetafel gesprekken gehad met mensen die met de opleiding bezig zijn of die hem net hebben afgerond. De interesse om aan die gesprekken deel te nemen, was enorm. Bijna iedereen die we gebeld hebben,  wilde tijd vrij maken om mee te discussiëren. Op de oproep op de website voor onze klankbordgroep kwamen zoveel reacties binnen, dat we die snel hebben kunnen vullen, zowel met mensen van binnen als van buiten de advocatuur. Dat laat zien dat het onderwerp leeft.’

Mark Maathuis

Download artikel als PDF

Advertentie