Het elektronisch patiëntendossier (EPD) maakt mogelijk een private doorstart. Een halfjaar geleden stemde de Eerste Kamer, met het oog op de privacy van de patiënt, nog unaniem tegen dit plan. Vijf artsen- en apothekersorganisaties proberen de jarenlange investeringen van zo’n 300 miljoen euro echter nieuw leven in te blazen. Op twee punten wijkt dit plan af van het oorspronkelijke ontwerp: zorgverleners kunnen zich vrijwillig aansluiten bij EPD en patiënten moeten toestemming geven om hun gegevens te delen. Toch zijn privacyadvocaten Elisabeth Thole en Friederike van der Jagt (Van Doorne) kritisch. ‘Onduidelijk is nog hoe misbruik van de gegevens effectief kan worden aangepakt. In de wetsvoorstellen stonden concrete bestuurlijke boetes en strafrechtelijke sancties, maar deze vervallen nu. Daarbij heeft de toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens, nog weinig mogelijkheden om handhavend op te treden. En het is de vraag of de privacy van de patiënten even goed of beter zal worden beschermd als het EPD in private handen terechtkomt.’

Download artikel als PDF

Advertentie