De Raad voor Rechtsbijstand heeft in 2010 minder toevoegingen afgegeven dan voorgaande jaren en spreekt van een trendbreuk. Dat blijkt uit de Monitor Gesubsideerde Rechtsbijstand 2010 die deze maand is uitgekomen. De ‘reguliere’ toevoegingen hebben vooral betrekking op het strafrecht (35 procent) en op het personen- en familierecht (24 procent). Als uitzondering op de algehele afname blijven de toevoegingen op het gebied van echtscheiding stijgen. Van de 7332 rechtsbijstandsverleners in 2010 waren maar liefst 7043 advocaat. Dat is 43 procent van alle advocaten die staan ingeschreven op het tableau.
Ook blijken advocaten meer werk te hebben gehad aan piketdiensten. Door de invoering van Salduz is de hulpverlening in het kader van piketdiensten met 24 procent gestegen ten opzichte van 2009 en heeft die in totaal 110.259 keer plaatsgevonden. De kosten hiervan bedragen ongeveer 27 miljoen euro. Verder is opmerkelijk dat het aantal klanten dat bij het Juridisch Loket naar een advocaat wordt doorverwezen in 2010 weer is afgenomen. Werd in 2006 nog zeven procent van de klanten tijdens een consult doorverwezen naar een advocaat, in 2010 was dit percentage nog maar vier.

Download artikel als PDF

Advertentie