‘Meer actie en meer publiek debat. En 65-plussers: gebruik uw vrije tijd om dat te ondersteunen.’ Die oproep deed advocaat en voormalig Amsterdams deken Hans van Veggel eind september tijdens het symposium dat georganiseerd werd ter gelegenheid van de pensionering van de voorzitter van de Raad van discipline in Amsterdam (zie verderop in deze Actualiteiten). ‘Staatstoezicht, rechters voor bepaalde tijd, griffierechten omhoog en grondrechten op rantsoen. Je denkt soms: waar moet dat heen?‘ Van Veggel hekelde ‘de heilloze weg van het extern toezicht en het weghalen van het dekenaal onderzoek’ – zoals beoogd door staatssecretaris Fred Teeven. Ook Floris Bannier was kritisch: ‘Er ligt een stapel wetsvoorstellen waarvan het merendeel uiterst verwerpelijk is,’ aldus de hoogleraar advocatuur.

Download artikel als PDF

Advertentie