Van de redactie

Je kunt er een debat over voeren, je kunt ook gewoon je werk doen. Ethische dilemma’s waren het onderwerp van het Jaarcongres in Breda. Ze spelen ook in de praktijk van Manuel Bloch, advocaat van nabestaanden van Sobibor. Het proces-Demjanjuk was misschien ´de juridische afsluiting van de Holocaust´. Bloch zegt: het was ook een gewone strafzaak. En over het werk van de criminele inlichtingendiensten in de rechtszaal kun je een vlammende politieke beschouwing houden – je kunt ook tips geven over hoe er als advocaat goed mee om te gaan.
    Economische mededinging: in tijden van crisis kun je dan zorgelijk aan zelfverrijking denken. In de Kroniek mededingingsrecht brengen we de laatste juridische ontwikkelingen van de regels die mededinging zuiver moeten houden. Tbs is ook een mooi thema voor een laaiend betoog. Maar in dit nummer gaan we in op de vraag hoe het in de praktijk met de tbs-gestelde moet, die je immers niet levenslang kunt opsluiten. Confraternele correspondentie, dat is iets voor advocaten onder elkaar en daar moeten anderen buiten blijven! Is dat altijd zo? Of gaat het gewoon om waarheidsvinding? En als het kabinet met stoere maatregelen komt om de toegang tot het EHRM te beperken, vragen wij ´onze man in Straatsburg´, Egbert Myer, of dat in de praktijk veel zal schelen.
    Zo praat de advocaat: ‘Onder omstandigheden’, ‘in de praktijk’, ‘een gewone zaak’, ‘de regels bijstellen’. Waar heethoofden elkaar opstoken, houdt de advocaat het hoofd koel. En anders dit blad wel.

Download artikel als PDF

Advertentie