Een Kamermeerderheid heeft tijdens de Algemene Beschouwingen twee moties tegen de verhoging van het griffierecht verworpen. De SP vroeg het kabinet het griffierecht op het huidige peil te houden. Volgens SP-leider Emile Roemer pakt de aangekondigde verhoging vooral slecht uit voor lage inkomens en leidt ze tot een tweedeling in de geschillenbeslechting. Zijn motie werd alleen gesteund door de andere linkse fracties. GroenLinks en D66 wilden weten waarom het kabinet alternatieven voor kostenbesparingen in de rechtspraak, zoals die zijn voorgesteld door het beroepsveld, verwerpt. Beide fracties vroegen het kabinet in een gezamenlijke motie zijn afwijzing van de alternatieve plannen te onderbouwen. Deze motie werd, naast de linkse partijen, ook gesteund door SGP en ChristenUnie; CDA, VVD en PVV stemden tegen.
Premier Mark Rutte hield het op de ‘eigen verantwoordelijkheid’: ‘Je mag toch ook van die mensen vragen om heel goed na te denken of er noodzaak is om gebruik te maken van het stelsel.’

Download artikel als PDF

Advertentie