Vier hoogleraren en een aantal deskundigen hebben in oktober een brief naar de Tweede Kamer gestuurd om hun zorgen te uiten over het voorstel van staatssecretaris Fred Teeven tot invoering van een ‘adolescentenstrafrecht’. Zij zijn met name ongerust over de plannen om de bovengrens van het jeugdstrafrecht te verlagen van 18 naar 16 jaar, het voorstel om de maximum jeugddetentie voor 16- en 17-jarigen te verzwaren en de onduidelijkheid over de invoering van een apart strafrecht voor jongvolwassenen.

Download artikel als PDF

Advertentie