Een advies van de landsadvocaat hoeft Maxime Verhagen, minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie niet openbaar te maken, omdat het is opgesteld ten behoeve van intern beraad en persoonlijke beleidsopvattingen bevat. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 21 september bepaald (LJN: BT2132). De minister had vertegenwoordigers van de producentenorganisatie Mosselteelt verteld advies te hebben ingewonnen bij de landsadvocaat. Uit dat advies van het Haagse advocatenkantoor Pels Rijcken Drooglever Fortuijn zou blijken dat er geen juridische grondslag bestaat voor nadeelcompensatie. Een mosselzaadbedrijf uit Yerseke wil weten wat er precies in de adviezen staat. Maar de minister heeft openbaarmaking geweigerd, omdat het advies is opgesteld voor intern beraad. Dat de minister in de Tweede Kamer en aan de producentenorganisatie over het advies sprak, maakt de adviezen niet minder intern. Bovendien bevatten de gevraagde passages opvattingen, voorstellingen, aanbevelingen en conclusies en dus ‘persoonlijke beleidsopvattingen.’ Dat de landsadvocaat de juridische merites van mogelijke beleidskeuzes bespreekt, betekent niet dat geen sprake zou zijn van persoonlijke beleidsopvattingen,’ aldus de Afdeling.

Download artikel als PDF

Advertentie