Van de meer dan 125.000 klachten die de American Bar Association in 2009 ontving, resulteerde er 800 in schrapping van het tableau. Deze ‘schamele 0.6 procent,’ zo schreef de econoom Clifford Winston vorige maand op de opiniepagina van de New York Times, vormt het bewijs dat de beroepsgroep de regels die de cliënt zouden moeten beschermen, misbruikt om zelf uit de wind te blijven. Winstons oplossing om de markt van juridische dienstverlening – zoals deze tijd voorschrijft – transparant te maken, is ‘het afschaffen van rechtenstudies en het bar exam.’ Dat klinkt nog eens anders dan de Commissie Kortmann, die de beroepsopleiding hier juist wil verzwaren.

 

In eenzelfde jacht naar openheid pleitte tegelijkertijd een commissie die in opdracht van de Rechtbank Amsterdam de strafzaak tegen Geert Wilders evalueerde voor het integraal uitzenden van alle rechtszaken. De advocaat zou zo kunnen denken dat hij op dit moment onzichtbaar te werk gaat. Maar, zo blijkt uit onze rondgang langs vijf rechters, niets is minder waar. Elk woord wordt gewogen. Gebaren worden nauwlettend in de gaten gehouden.

 

Advocaten die beseffen dat ze ook zonder camera`s al in de spotlights staan, kunnen met deze rechterlijke adviezen hun voordeel doen op het kanaal dat er voor de advocatuur werkelijk toe doet: de rechtszaal.

Download artikel als PDF

Advertentie