Per 1 april 2012 kunnen advocatenkantoren een rekening-courant rekening openen bij het nog op te richten Landelijk Diensten Centrum Rechtspraak in Utrecht. Via die rekening worden dan bij alle gerechten inclusief de Hoge Raad, maar voorlopig nog exclusief de Afdeling Bestuursrechtspraak, de griffierechten automatisch betaald. Maandelijks wordt er een voorschot betaald en aan het eind van de maand wordt er afgerekend zonder verdere rente of andere kosten. Volgens Adriënne Hoevers, beleidsadviseur bij de landelijke Orde, is het systeem voor advocaten aantrekkelijk. ‘Dit is een mooie faciliteit voor kantoren die niet meer bij afzonderlijke gerechten een rekening courant hoeven aan te houden. Die lokale rekeningen worden opgeheven. En advocaten krijgen de keuze tussen een elektronische of een papieren rekening.’ Eind dit jaar zal de Rechtspraak nadere informatie geven over het nieuwe systeem.

Download artikel als PDF

Advertentie