Bij de Stichting Jonge Balie Nederland neemt Chrisje Bosman het voorzitterschap over van Patrick de Looff. Hij kijkt terug en zij blikt vooruit.

 

Onder zijn leiding kreeg de Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN) meer naamsbekendheid en vertegenwoordigde zich in verschillende commissies, waaronder die over de vernieuwde stagiaireopleiding. Patrick de Looff heeft na twee jaar voorzitterschap vorige week de hamer overgedragen aan Chrisje Bosman. ‘Ik kijk met genoegen terug,’ aldus De Looff. ‘We hebben de Jonge Balie-verenigingen gemotiveerd mee te praten over belangrijke thema’s. Ik ben blij dat te hebben bereikt.’ Maar volgens De Looff is er nog genoeg werk voor zijn opvolger, in wie hij vertrouwen heeft. ‘Het afgelopen jaar hebben we nauw samengewerkt, omdat zij secretaris was. Dat Chrisje de taken overneemt, is een logische keuze. Zij is van alles op de hoogte.’

 

Kennisplatform

Volgens Bosman is er al veel voorwerk gedaan. ‘Het fundament is gelegd en ik kan me geen betere start wensen. Ik voel me nog enigszins onthand nu Patrick eruit is, maar ik heb er veel zin in.’ Zij wil zich het komende jaar hard maken voor een eigen kennisplatform. ‘Het doel is dat derden, zoals de Orde en de media, ons als eerste aanspreekpunt weten te vinden als ze iets over jonge advocaten willen weten. Inhoudelijk houden wij de landelijke ontwikkelingen bij over die specifieke doelgroep. Nu is het zaak dat dit bij instellingen bekend wordt.’ Ideeën om daar concreet invulling aan te geven, zijn er al. Zo is er het plan om op jaarlijkse basis een arbeidsvoorwaardenonderzoek te doen. ‘Die gegevens zijn waardevol voor externen, maar ook voor de groep toekomstige advocaten die we graag vertegenwoordigen. Daarmee bouwen we een informatiedatabank op.’

 

De SJBN neemt zitting in verschillende commissies van de Orde, waaronder de werkgroep Kwaliteitsverbetering Patronaat en de Commissie Diversiteit. ‘Waardevolle functies waar we klankbord kunnen zijn,’ stelt Bosman. ‘Het is van belang om onze rol daarin te behouden. We hebben een signaleringsfunctie en willen gezien worden als vaste gesprekspartner. Daar werken we nog aan.’

 

Soepeler

‘Als mens is zij anders dan ik,’ zegt De Looff. ‘Ik heb mijn taken zeer serieus genomen, daarbij vastgehouden aan regels en een formele benadering. Dat was een bewuste keuze; het geeft vertrouwen bij een bepaalde categorie mensen en laat zien dat er een betrouwbare, stabiele organisatie is. Chrisje is soepeler in contacten. Dat kan nu en gaat goed werken, denk ik.’

 

Bosman hoopt dat mensen haar als een gedreven voorzitter zullen zien. ‘Alle geluiden horen en tot een afgewogen beleid komen, dat is mijn insteek. We zitten in een bijzondere tijd, er gebeurt momenteel veel met onze doelgroep. De Orde is bezig de beroepsopleiding te verbeteren, neemt het vrijstellingenbeleid onder de loep en ook over de uniformering van stagereglementen zal binnenkort gesproken worden. Ik verwacht dat er stevige discussies komen. Als stichting moeten we daarin voorzichtig manoeuvreren en onze schakelfunctie tussen Orde en plaatselijke Jonge Balies in de gaten blijven houden. We kunnen onze onderbouwde mening geven, maar spreken niet voor alle plaatselijke Jonge Balieverenigingen. Daar ben ik me van bewust.’

 

Draagvlak

De Looff vindt het jammer om te gaan. ‘Ik wilde er niet uit, maar het is beter te vertrekken nu het nog leuk is dan wanneer je geen energie meer hebt om je snuit ergens te laten zien.’ Het voorzitterschap vond hij intensief en hard werken, maar volgens hem heeft hij veel waardevols meegekregen. ‘Ik heb geleerd goed te luisteren voordat ik zelf met een standpunt kom. In het begin ventileerde ik snel mijn mening en probeerde daar mensen achter te krijgen. Nu luister ik eerst goed naar argumenten van anderen. Het is mooi om dit te leren, het geeft rust. Ik kan afwachtender zijn en met een standpunt komen waarvan je weet dat het breed wordt gedragen.’

 

Vanuit kantoor krijgt Bosman steun om haar voorzittersrol te vervullen. ‘Vantevoren heb ik het gevraagd en er werd enthousiast gereageerd. Ik ervaar geen druk en zie wel hoe het gaat lopen dit jaar. Ik heb er zin in en hoop alles goed te doen.’ De Looff blijft de SJBN volgen als nieuw lid van de Raad van Toezicht. ‘Ik mag vanaf de achterbank meekijken. En als er behoefte aan is, ben ik er voor advies.’

 

Download artikel als PDF

Advertentie