De Orde liet verleden week in een persbericht weten dat ze met de Raad voor Rechtsbijstand heeft afgesproken om eerder ‘informatie uit te wisselen over de gedragingen van advocaten op grond waarvan een inschrijving bij de Raad zou kunnen worden doorgehaald.’ Als bijvoorbeeld ‘het maximumaantal toegestane aanvragen voor gesubsidieerde rechtsbijstand is bereikt’ of als ‘de informatievoorziening over toevoegingen of declaraties te wensen overlaat,’ kan de deken nader onderzoek instellen naar de advocaat.

Download artikel als PDF

Advertentie